การประชุมความร่วมมือฯ ร่วมกับหอการค้า เยอรมัน-ไทย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย