การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย