การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย