การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง แผนกวิชาก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย