การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย