กิจกรรมจิตอาสาเตรียมสถานที่มุฑิตาจิตต้อนรับเจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์ พระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย ปธ.๗

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย