กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day & Happy New Year

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย