กิจกรรมอาชีวอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย