วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเข้าร่วมกิจกรรมเททองหล่อหลวงปู่ทิม

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย