กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year 2020

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย