กีฬาสี “กาสะลองเกมส์ครั้งที่ 10”

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย