ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง

January 21, 2020/by admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

January 21, 2020/by admin

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

January 21, 2020/by admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

January 21, 2020/by admin

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปี 2563

January 20, 2020/by admin

รายงานตัวนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ประจำปี 2563

January 19, 2020/by admin

วันครู “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี 2563

January 16, 2020/by admin

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015

December 27, 2019/by admin

โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 2563

December 27, 2019/by admin

กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year 2020

December 25, 2019/by admin

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

December 9, 2019/by admin

โครงการความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

November 21, 2019/by admin

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

November 15, 2019/by admin

การแข่งขันฮอนด้ายานยนต์ประหยัดน้ำมัน ปีที่ 22

November 11, 2019/by admin

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

October 30, 2019/by admin

ร่วมอบรมเขียนโปรแกรม PLC และ HMI พื้นฐาน

October 30, 2019/by admin

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุม อวท. ระดับภาค ครั้งที่ 31

October 30, 2019/by admin

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับบริษัท เบนซ์พระราม 5 (2545) จำกัด

October 30, 2019/by admin

ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและร่วมหารือกับตัวแทนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า

October 30, 2019/by admin

ร่วมประชุมวางแผนงานวิ่งบุญการกุศล เดิน-วิ่ง ทักษิญาวัตรถวาย หลวงปู่ทิม อิสริโก ครั้งที่ 1

October 30, 2019/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย