ข่าวกิจกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

November 15, 2019/by admin

November 11, 2019/by admin

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

October 30, 2019/by admin

ร่วมอบรมเขียนโปรแกรม PLC และ HMI พื้นฐาน

October 30, 2019/by admin

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุม อวท. ระดับภาค ครั้งที่ 31

October 30, 2019/by admin

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับบริษัท เบนซ์พระราม 5 (2545) จำกัด

October 30, 2019/by admin

ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและร่วมหารือกับตัวแทนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า

October 30, 2019/by admin

ร่วมประชุมวางแผนงานวิ่งบุญการกุศล เดิน-วิ่ง ทักษิญาวัตรถวาย หลวงปู่ทิม อิสริโก ครั้งที่ 1

October 30, 2019/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารรับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

October 28, 2019/by admin

เข้ารับทุนการศึกษาจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

October 26, 2019/by admin

ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

October 25, 2019/by admin

ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึกซ้อมยุทธวิธี เพื่อรอรับการตรวจ

October 24, 2019/by admin

พิธีวันปิยมหาราช

October 23, 2019/by admin

ประชุมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

October 18, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน_15 ต.ค. 62

October 16, 2019/by admin

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว_ครูพิเศษสอน 9 ต.ค. 62

October 9, 2019/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ต.ค. 62

October 7, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน 23 ก.ย. 62

September 23, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูพิเศษสอน 18 ก.ย. 62

September 19, 2019/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.ย. 62

September 16, 2019/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย