ข่าวกิจกรรม

นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าพบผู้บริหารสถานประกอบการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งเชิญเข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ และจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

January 13, 2019/by admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมเครือข่ายในเขตพื้นที่บริการ

January 10, 2019/by admin

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้านิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่องานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

January 8, 2019/by admin

ประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

January 7, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (7 มกราคม 62)

January 7, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่1/2562

January 7, 2019/by admin

โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

January 2, 2019/by admin

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

December 28, 2018/by admin

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day & Happy New Year

December 27, 2018/by admin

โครงการจัดงานวันเด็กของตำบลหนองละลอก ประจำปี 2562

December 27, 2018/by admin

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

December 27, 2018/by admin

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ธันวาคม 2561

December 26, 2018/by admin

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนำนักเรียนนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

December 25, 2018/by admin

โรงพยาบาลบ้านค่าย เข้าให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

December 24, 2018/by admin

ประชุมแนวทางความร่วมมือกับ บริษัท ระยองประสิทธิ์ผล จำกัด

December 24, 2018/by admin

ประชุมแนวทางความร่วมมือ กับบริษัทดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย)

December 24, 2018/by admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

December 24, 2018/by admin

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

December 22, 2018/by admin

ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

December 21, 2018/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

December 20, 2018/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย