ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 ก.ค. 62

July 12, 2019/by admin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราว 4 ก.ค. 62

July 4, 2019/by admin

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2562

July 1, 2019/by admin

ประชุมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

June 19, 2019/by admin

ออกหน่วยบริการ “อำเภอบ้านค่าย…ยิ้มเคลื่อนที่”

June 19, 2019/by admin

เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่

June 19, 2019/by admin

การสัมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

June 19, 2019/by admin

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)

June 18, 2019/by admin

ประชุมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

June 17, 2019/by admin

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

June 17, 2019/by admin

ร่วมงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562

June 14, 2019/by admin

ประชุมสายงานสัสดีกระทรวงกลาโหม เรื่องกำลังพลสำรอง และการผ่อนผันรับราชการทหาร

June 14, 2019/by admin

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

June 13, 2019/by admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 มิ.ย. 62

June 13, 2019/by admin

การนิเทศสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

June 10, 2019/by admin

ยินดีต้อนรับคุณครูสอนภาษาจีน

June 10, 2019/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 มิ.ย. 62

June 10, 2019/by admin

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

June 9, 2019/by admin

โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ

June 9, 2019/by admin

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

June 7, 2019/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย