ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ รอบที่ 2

April 1, 2020/by admin

เรื่องขอทราบรายละเอียดเพิ่ม โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

April 1, 2020/by admin

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

March 31, 2020/by admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ชุด

March 30, 2020/by admin

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา

March 25, 2020/by admin

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนต์ไฟฟ้าและระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ชุด

March 19, 2020/by admin

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

March 18, 2020/by admin

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ฯ

March 18, 2020/by admin

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมา 2563

March 12, 2020/by admin

ประกาศยกเลิกการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

March 11, 2020/by admin

ประกาศงดจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

March 4, 2020/by admin

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาฯ รอบปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

March 2, 2020/by admin

แจ้งรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

February 17, 2020/by admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

February 5, 2020/by admin

ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง

January 21, 2020/by admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

January 21, 2020/by admin

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

January 21, 2020/by admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

January 21, 2020/by admin

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปี 2563

January 20, 2020/by admin

รายงานตัวนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ประจำปี 2563

January 19, 2020/by admin
@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย