งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้าและประกอบธุรกิจ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย