ช่างอิเล็กทรอนิกส์

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย