ช่างเขียนแบบเครื่องกล

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย