ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

BANKHAI TECHNICAL COLLEGE

บ้านเลขที่ 11 หมู่ 11  ต. หนองละลอก  อ. บ้านค่าย  จ. ระยอง 21120

เบอร์โทรศัพท์ : 038-017941   แฟกซ์ : 038-017942   งานทวิภาคี 038-017950

Email : Rayong02@vec.mail.go.th
Facebook : วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
Facebook : Bk-tech Update
Facebook : To Be Number One Bktech
Facebook : งานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
Facebook : ชมรมถ่ายภาพ BKTECH.
IG : bktechdve
Twitter : @BKTECH15

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย