ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เลขที่ 11 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง -21120-
โทร. 038-017941, 038-017942