ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

BANKHAI TECHNICAL COLLEGE

บ้านเลขที่ 11 หมู่ 11  ต. หนองละลอก  อ. บ้านค่าย  จ. ระยอง 21120

 เบอร์โทรศัพท์ : 038-017941      แฟกซ์ : 038-017942

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย