นักศึกษาวิชาทหาร ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานเทศมหาชาติ ณ วัดมาบตอง

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย