นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่ คุณครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ “C.Safety Belt”

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย