มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย