ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.1 ก่อนออกฝึกอาชีพ

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย