ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนต์ไฟฟ้าและระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ชุด

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย