ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย