ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ธันวาคม 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย