ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ชุด

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย