ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.ย. 62

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย