ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ต.ค. 62

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย