ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารรับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย