ประชุมสายงานสัสดีกระทรวงกลาโหม เรื่องกำลังพลสำรอง และการผ่อนผันรับราชการทหาร

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย