ประชุมหารือและแนวทางการจัดโครงการ Classroom To Career ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย