ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุม อวท. ระดับภาค ครั้งที่ 31

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย