พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย