พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ประกาศ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย