พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย