ร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการจัด “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561”

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย