ร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย