ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัย และวันวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย