ร่วมงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2562

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย