ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย