ร่วมประชุมวางแผนงานวิ่งบุญการกุศล เดิน-วิ่ง ทักษิญาวัตรถวาย หลวงปู่ทิม อิสริโก ครั้งที่ 1

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย