ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย