ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดราชสักการะ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย