วันครู “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี 2563

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย