วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย