วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย