สถานศึกษาต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย