หน่วยบริการตรวจ ซ่อม ยานพาหนะ อำเภอบ้านค่ายยิ้ม…เคลื่อนที่

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย