ออกหน่วยบริการ “อำเภอบ้านค่าย…ยิ้มเคลื่อนที่”

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย