เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย