เข้ารับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย