เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย